Zwrot zamówień

  1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 
  2. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy sklep Sensimi.pl zwróci Klientowii całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Klient może zrezygnować z części lub całości zamówienia, składając oświadczenie na adres e-mail sklep@sensimi.pl lub pisemnie na adres  SHOP ALL DAY LIMITED, Kemp House 152-160 City Road, London, England, EC1V 2NX. Registration number: 12626672
  4. Zwracane towary należy odesłać wraz z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą VAT. 
  5. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. 
  6. W przypadku zwrotu suplementów diety oraz innych środków dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sensimi.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu towaru w przypadku otwartego lub zniszczonego opakowania. 

Co zawrzeć w e-mailu/dokumencie dot. odstąpienia od umowy

  • Imię i nazwisko, adres
  • Numer zamówienia
  • Czego dotyczy zwrot – czy zwracane jest całe zamówienie, czy tylko częściowo 
  • Numer konta bankowego, na który powinien zostać przelany zwrot środków.